Kendini geliştirmenin en iyi yolu okumaktır…

Archive for the ‘Tarih’ Category

Truva (Troy)

Troya’da göreceğiniz kocaman tahta at, Homeros’un İlyada adlı destanında anlattığı üzere, 3200 yıl önce yaşanmış bir savaşın en önemli simgesi. Troyalılarla Akhalar, Troyalı Helen’le Paris’in aşkı yüzünden uzun yıllar savaşır. 10 yıl süren savaşlardan sonra Akhalar kazanmak üzereyken, baş tanrı Zeus Troya’nın yardımına koşar ve Akhalar yenilir. Yenilgiyi kabullenemeyen Akhalar kocaman bir tahta at yapıp içine askerleri gizlerler. Ve tahta atın tanrıça Athena için yapılmış kutsal bir sunak olduğunu, kente alınmadan yokedilirse Athena’nın öfkesinin Troya üzerine çekileceğini, içeri alınıp korunursa da Tanrıça’nın lütfunun Troyalılara yöneleceğini söyleyip şehrin kapılarından çekilirler. Troyalılar da buna inanır ve atı içeri alır. Gece herkes uyurken attan çıkan Akhalı askerler kentin kapılarını açar. Akha ordusu girip kenti yokeder, insanları katleder. Troya kazılarında ortaya çıkarılan 9 katman, 3000 yılı aşan bir zamanı kesintisiz olarak gösteriyor. Anadolu, Ege ve Balkanlar’ın buluştuğu bu coğrafyada yerleşmiş uygarlıkların izlenmesini sağlıyor. En erken yerleşim katı MÖ 3000 – 2500 ile erken Bronz Çağı’na tarihleniyor. Troya katmanları MÖ 85 – MS 8. yüzyıla tarihlenen Roma dönemiyle sona eriyor. Kentin uygarlık katmanları ayrı bir önem taşıyor, çünkü Avrupa ve Ege’deki öteki arkeolojik alanların anlaşılmasında önemli bir kaynak işlevi görüyor. Çanakkale, Hisarlık’ta bulunan (daha&helliip;)

Reklamlar