Kendini geliştirmenin en iyi yolu okumaktır…

Posts tagged ‘lawrence summers’

Cinsiyet ve Akıllı X Kromozomu

Cinsiyet kromozomlarının insan zekasıyla bağlantısı tartışma yaratıyor!

Harvard Üniversitesi rektörü Lawrence Summers, yaptığı konuşmada kadınların yapısal olarak erkeklere göre bilimsel araştırmaya daha az yatkın olduğunu öne sürerek, büyük fırtına koparmıştı. Arkasından, insandaki X kromozomu dizisinin çözüldüğü açıklandı. Kromozomlar hakkındaki yeni bulgular, cinsler arasındaki algısal farklılıkların oluşmasında genlerin rolü konusunda önemli ipuçları da içeriyor. Genetik farklılıklar, ilk bakışta kadınların lehine işliyor gibi görünse de, X kromozomunun genetik yeniden kombinasyonları sırasında oluşan permütasyonlar, erkeğin süper zeka geliştirme ihtimalini yükseltiyor.

Cinsler arasındaki zeka ve algı farklılıkları üzerine yapılan tartışmalara genellikle duygusallık ve politika karışsa da, kesin olan bir şey var: İlk memeli atalarımızla 300 milyon yıl önce yollarımızı ayırdıımızdan bu yana, X ve Y kromozomları farklı genetik birimler olarak varlığını sürdürüyor. Y kromozomu, sperm üretimi ve benzeri bir dizi erkeklik özelliğini denetlemek gibi sınırlı bir işleve sahip.

Gen içeriği çok daha zengin olan X kromozomu ise, 23 kromozomdan belki de en çok üzerinde araştırma yapılanı. Çünkü, içeriğindeki genlerde oluşan mutasyonlar, erkekleri 300’den fazla genetik hastalığa yatkın hale getiriyor. Bunlar arasında renk körlüğü, kas distrofisi ve 200’ü aşkın beyin rahatsızlığı da var.

İnsanlar arasındaki cinsel farklılıkları, cinsiyet kromozomları belirliyor. Kadın her iki ebeveynden birer adet X kromozomu devralırken, erkek annesinden bir X kromozomu ve babasından bir Y kromozomu alarak doğuyor. X kromozomunun içeriğindeki 1098 genin (daha&helliip;)

Reklamlar